Gratis topografische kaarten, hoogte, reliëf

Gratis topografische kaarten visualiseren en delen.

Heiloo

Klik op de kaart om de hoogte weer te geven.

Heiloo, Noord-Holland, Nederland (52.60192 4.70503)

Over deze kaart

Naam: Topografische kaart Heiloo, hoogte, reliëf.
Coördinaten: 52.57874 4.67062 52.62503 4.75214
Minimale hoogte: -3 m
Maximale hoogte: 8 m
Gemiddelde hoogte: 1 m

Heiloo

Heiloo zou afgeleid zijn van: Heil = heilig en loo = bos, maar archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat er sinds de bronstijd geen sprake is geweest van een bosrijke omgeving. Wellicht is de naam afkomstig van een oud heiligdom, mogelijk ter plaatse van de Witte Kerk. Deze ligt niet, zoals ooit verondersteld, op een terp, maar op een duintje. Op de westelijke strandvlakte van Heiloo is onder andere een paalcirkel aangetroffen. De ouderdom van de structuur is met behulp van C14-datering gedateerd in 800 v.Chr. (Vroege IJzertijd). In de directe omgeving zijn kringgreppels, kuilen en runderpaden opgegraven uit dezelfde periode en jonger. Vanaf de jaartelling werd in het voormalige kweldergebied ten westen van de strandwal Limmen-Heiloo-Alkmaar gewoond. Vondsten uit de Romeinse Tijd zijn bekend ter hoogte van de Vennewatersweg, aan de Zeeweg, in het Maalwater en verder in de richting van Alkmaar.

Wikipedia (CC-BY-SA 3.0)