Gratis topografische kaarten, hoogte, reliëf

Gratis topografische kaarten visualiseren en delen.

Meise

Klik op de kaart om de hoogte weer te geven.

Meise, Halle-Vilvoorde, Vlaams-Brabant, Vlaanderen, België (50.93416 4.32873)

Over deze kaart

Naam: Topografische kaart Meise, hoogte, reliëf.
Coördinaten: 50.92041 4.27046 51.00438 4.35352
Minimale hoogte: 4 m
Maximale hoogte: 84 m
Gemiddelde hoogte: 28 m

Meise

Rond 1658 hebben onbekende vrome mensen een Lieve-Vrouwbeeldje opgehangen aan een oude eik in het bos dat toebehoorde aan de baron van Imde. Doordat de tweede helft van de 17de eeuw werd gekenmerkt door vele oorlogen en ziekten zoals cholera en pest, kwam er vlug een grote toeloop. Rond 1682 bereikte de Mariadevotie een hoogtepunt. In 1694 liet Pastoor De Munck het beeldje in een houten kapel plaatsen en op 18 juni 1695 werd de eerste steen gelegd door de prinses van Chimay, barones van Imde en toen eigenares van de grond. In datzelfde jaar werd de kapel onder de aanroeping ‘Behoudenis der Kranken’ geplaatst en zo kreeg de Boskapel de naam die ze nu nog altijd draagt. Met de hulp van de Prins van Thurn en Tassis werd in 1707 de tegenwoordige Boskapel opgericht. De oudste kapel doet nu dienst als sacristie en het nieuwe deel vormt de huidige gebedsruimte. Opvallend binnenin zijn : een merkwaardige gepolychromeerde houten drapering, versierd met engeltjes achter het hoofdaltaar en zeven schilderijtjes die de Zeven Smarten van Maria voorstellen en dateren uit de 18de eeuw. Het zeldzame positieforgel werd opgesteld in 1805. Het Mariabeeldje met het kind Jezus op haar linkerarm draagt een kleedje uit goudbrokaat en een met kant omhuld blauw manteltje. Het oudste beeldje van slechts 25 cm was houtsnijwerk uit de 17de eeuw. Boktoraantasting en diefstal maakten de vervanging noodzakelijk door een hedendaagse creatie van Marcel Cloots uit Westrode, gekapt uit hout van de neergebliksemde eik in het bos links naast de kapel. In 2008 werd het 350-jarig bestaan van de Boskapel gevierd met een beeldententoonstelling, een barokconcert en op 25 mei een eucharistieviering met ziekenzalving uitgezonden op TV EEN. Sinds 2008 is buiten een oud bushokje ingericht als rust-, gebeds- en bezinningsplaats, wanneer de kapel gesloten is. Het hele bouwwerk heeft heel wat geleden onder de eeuwenlange typische Vlaamse weersomstandigheden en een grondige restauratie drong zich op. De definitieve restauratie is uiteindelijk gestart op 6 augustus 2012 in samenwerking met de gemeente en de cel Erfgoed Vlaanderen. De Boskapel is met een inhuldigingsviering op 15 augustus 2014 opnieuw officieel heropend.

Wikipedia (CC-BY-SA 3.0)