Gratis topografische kaarten, hoogte, reliëf

Gratis topografische kaarten visualiseren en delen.

Wijshagen

Klik op de kaart om de hoogte weer te geven.

Wijshagen, Oudsbergen, Maaseik, Limburg, 3670, België (51.10672 5.55788)

Over deze kaart

Naam: Topografische kaart Wijshagen, hoogte, reliëf.
Coördinaten: 51.02948 5.50875 51.12490 5.57007
Minimale hoogte: 41 m
Maximale hoogte: 161 m
Gemiddelde hoogte: 73 m

Wijshagen

Wijshagen ligt op het Kempens Plateau op een hoogte van ongeveer 70 meter. Ten oosten van Wijshagen stroomt de Wijshagerbeek in noordoostelijke richting. Deze ontspringt iets ten zuiden van Wijshagen. Plokrooi ligt parallel aan de vallei van de Abeek. De omgeving van Wijshagen werd voorheen gekenmerkt door beemden langs de beken, dan de bebouwing aan de rand van de valleien, vervolgens de akkers, en verder weg de heidevelden, welke in 1844 nog 73% van het grondgebied omvatten. Vanaf midden 19e eeuw kwamen deze gemeenschappelijke gronden in particuliere handen en werden deels ontgonnen. Er werden bossen aangeplant en landbouwgebieden ingericht. Een aanzienlijk aantal heiderestanten is gebleven, met name de Donderslagse Heide, waar ook de Abeek haar brongebied heeft, en welke tegenwoordig grotendeels als militair oefenterrein wordt gebruikt. Daarnaast bevat het gebied 228 ha loof- en naaldbos, onder meer in het Domein Donderslag.

Wikipedia (CC-BY-SA 3.0)